Newsletter

Jeżeli chcesz być informowany o nowościach na stronie, podaj nam swój adres e-mail:
ok

Regulamin hotspotów

Regulamin Korzystania z usług internetowych za pomocą Hot-Spotu

Wszystkich użytkowników HotSpot - Krosno obowiązuje niniejszy Regulamin:


1. Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Krośnie . Usługa jest oparta na punkcie dostępu do Internetu. Siecią zarządza bezpośrednio administrator sieci sekcji teleinformatyki. Zgłasznie problemów:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel. (0-13) 436 83 11, w. 316 lub 360, (0-13) 436 85 45
e-mail
e-mail tel 13 4368311 w. 319 lub 383.

2. Gwarantowany jest całodobowy dostęp do internetu w następujących lokalizacjach:

  • Rynku i jego okolic (UMKrosno_1)
  • Dworca PKP / PKS (UMKrosno_2)
  • Centrum Handlowego przy skrzyżowaniu ulic Podkarpacka / Czajkowskiego (UMKrosno_3)

Nie jest gwarantowany dostęp poza w/w lokalizacjami.
Operator zastrzega prawo do stosowania przerw w nadawaniu w celach konserwacyjnych urządzeń.

3. Urząd Miasta nie pobiera opłat za korzystanie z punktu dostępowego.

4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

5. Administrator systemu nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.

6. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

7. Przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu 256 kbs

8. Wszystkie działania użytkowników są na bieżąco monitorowane i archiwizowane.

9. Dostęp do internetu nie ma charakteru komercyjnego.

10. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:

  a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony
  b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP,  stosowanie tuneli i in.)
  c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
  d) korzystanie z aplikacji p2p
  e) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
  f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot
  g) wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
      Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje administrator po analizie jego działania w sieci. Decyzja administratora nie podlega negocjacji.

11. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

12. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

13. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Wyszukiwarka

Projekt "Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim" jest współfinansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Krosman 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
realizacja: ideo
Urząd Miasta Krosna, ul.Lwowska 28a, 38-400 Krosno, www.krosno.pl